casting wojcik fashion

Zasady uczestnictwa w Castingu 2014 organizowanym przez firmę Wójcik Fashion Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Bielsku-Białej

  1. Warunkiem uczestnictwa w castingu jest okazanie dowodu zakupu dokonanego w sklepie Wójcik w dniach 10-22.03.2014.
  2. W castingu mogą brać udział dziewczynki i chłopcy, których wzrost mieści się w granicy od 68 do 146 cm.
  3. Każdy rodzic/ opiekun dziecka wyraża zgodę na nieodwołane i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem dziecka. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium przez firmę Wójcik Fashion.
  4. Dzieci uczestniczące w castingu otrzymają słodką niespodziankę, rodzice/opiekunowie – kupony rabatowe do sklepów Wójcik.
  5. Firma Wójcik Fashion zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z rodzicami/ opiekunami, których dzieci zostały wybrane do nowej kampanii reklamowej.
  6. Każdy rodzic/ opiekun dziecka ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje dziecko/ podopiecznego w miejscu odbywania castingu.
  7. Wybrane zdjęcia dzieci wykonane podczas castingu będą dostępne do pobrania, o czym rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani drogą mailową bądź w formie SMS’a po zakończeniu castingu.
  8. Firma Wójcik Fashion zastrzega sobie prawo do odwołania castingu z przyczyn od niej niezależnych.
ZOBACZ GALERIĘ - CASTING WARSZAWA
ZOBACZ GALERIĘ - CASTING BIELSKO-BIAŁA