casting wojcik fashion

Zasady uczestnictwa w Castingu Wójcik

BIAŁYSTOK, Galeria Alfa - 18 kwietnia 2015 godz. 10:00-17:00

WARSZAWA, CH Arkadia – 19 kwietnia 2015 godz. 10:00-17:00

 1. Warunkiem uczestnictwa w castingu jest okazanie dowodu zakupu dokonanego w sklepie Wójcik w dniach 13-18.IV.2015 (dla castingu w Białymstoku) oraz 13-19.IV.2015 (dla castingu w Warszawie).
 2. W castingu mogą brać udział dziewczynki i chłopcy, których wzrost mieści się w granicy od 68 do 146 cm.
 3. Każdy rodzic/ opiekun dziecka wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych zdjęć podczas castingu nieodwołane i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem dziecka. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium przez firmę Retail GWF Sp. z o.o., Sp. k.
 4. Udział w castingu jest dobrowolny.
 5. Przed przystąpieniem do sesji podczas castingu rodzic/ opiekun dziecka zobowiązany jest do wypełnienia formularza, w którym powinien podać: imię i nazwisko dziecka, aktualny wzrost oraz wiek dziecka, płeć a także dane kontaktowe rodzica/opiekuna. Tylko podpisane formularze wraz z datą będą upoważniać do uczestnictwa w castingu.
 6. Każde dziecko biorące udział w castingu wraz z rodzicem/ opiekunem otrzyma od organizatora małą niespodziankę.
 7. Wyniki castingu będą znane do 7 maja 2015. Do tego czasu firma Retail GWF zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z rodzicami/ opiekunami, których dzieci zostały wybrane do nowej kampanii reklamowej.
 8. Każdy rodzic/ opiekun dziecka ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje dziecko/ podopiecznego w miejscu odbywania castingu.
 9. Wybrane zdjęcia dzieci wykonane podczas castingu będą dostępne do pobrania, o czym rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani drogą mailową bądź w formie SMS’a po zakończeniu castingu.
 10. Firma Retail GWF zastrzega sobie prawo do odwołania castingu z przyczyn od niej niezależnych.Zasady uczestnictwa w Castingu Wójcik

GDAŃSK, Galeria Madison - 25 kwietnia 2015 godz. 10:00-17:00

 1. Warunkiem uczestnictwa w castingu jest okazanie dowodu zakupu dokonanego w sklepie Wójcik w dniach 20-25.IV.2015.
 2. W castingu mogą brać udział dziewczynki i chłopcy, których wzrost mieści się w granicy od 68 do 146 cm.
 3. Każdy rodzic/ opiekun dziecka wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych zdjęć podczas castingu nieodwołane i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem dziecka. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium przez firmę Retail GWF Sp. z o.o., Sp. k.
 4. Udział w castingu jest dobrowolny.
 5. Przed przystąpieniem do sesji podczas castingu rodzic/ opiekun dziecka zobowiązany jest do wypełnienia formularza, w którym powinien podać: imię i nazwisko dziecka, aktualny wzrost oraz wiek dziecka, płeć a także dane kontaktowe rodzica/opiekuna. Tylko podpisane formularze wraz z datą będą upoważniać do uczestnictwa w castingu.
 6. Każde dziecko biorące udział w castingu wraz z rodzicem/ opiekunem otrzyma od organizatora małą niespodziankę.
 7. Wyniki castingu będą znane do 7 maja 2015. Do tego czasu firma Retail GWF zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z rodzicami/ opiekunami, których dzieci zostały wybrane do nowej kampanii reklamowej.
 8. Każdy rodzic/ opiekun dziecka ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje dziecko/ podopiecznego w miejscu odbywania castingu.
 9. Wybrane zdjęcia dzieci wykonane podczas castingu będą dostępne do pobrania, o czym rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani drogą mailową bądź w formie SMS’a po zakończeniu castingu.
 10. Firma Retail GWF zastrzega sobie prawo do odwołania castingu z przyczyn od niej niezależnych.