casting wojcik fashion

Zasady uczestnictwa w Castingu Wójcik

LUBLIN, Galeria Olimp – 30 maja 2015 godz. 1100-1700

LUBLIN, Galeria Orkana – 31 maja 2015 godz. 1100-1700

 

  1. Warunkiem uczestnictwa w castingu jest okazanie dowodu zakupu dokonanego w sklepie Wójcik w dniach 23-31.V.2015.
  2. W castingu mogą brać udział dziewczynki i chłopcy, których wzrost mieści się w granicy od 68 do 146 cm.
  3. Każdy rodzic/ opiekun dziecka wyraża zgodę na  wykorzystanie wykonanych zdjęć podczas castingu nieodwołane i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć  z wizerunkiem dziecka.  Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć  za pośrednictwem dowolnego medium przez firmę Retail GWF Sp. z o.o., Sp. k.
  4. Udział w castingu jest dobrowolny.
  5. Przed przystąpieniem do sesji podczas castingu rodzic/ opiekun dziecka zobowiązany jest do wypełnienia formularza, w którym powinien podać: imię i nazwisko dziecka, aktualny wzrost oraz wiek dziecka, płeć a także dane kontaktowe rodzica/opiekuna. Tylko podpisane formularze wraz z datą będą upoważniać do uczestnictwa w castingu.
  6. Każde dziecko biorące udział w castingu wraz z rodzicem/ opiekunem otrzyma od organizatora małą niespodziankę.
  7. Wyniki castingu będą znane do 20 czerwca 2015. Do tego czasu firma Retail GWF zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z rodzicami/ opiekunami, których dzieci zostały wybrane do nowej kampanii reklamowej.
  8. Każdy rodzic/ opiekun dziecka ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje dziecko/ podopiecznego w miejscu odbywania castingu.
  9. Wybrane zdjęcia dzieci wykonane podczas  castingu będą dostępne do pobrania, o czym rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani drogą mailową bądź w formie SMS’a po zakończeniu castingu.
  10. Firma Retail GWF zastrzega sobie prawo do odwołania castingu z przyczyn od niej niezależnych.